Cookies on MyPPR.no

MyPPR uses cookies for login and language selection.

Most webpages uses so called web cookies to store tiny bits of information in order to enhance the user experiense on the web site. A cookie is a small textfile that is stored in your browsers memory whenever you interact with a website.

The Law of Electronic Communication (currently only available in Norwegian) requires MyPPR.no to inform our visitors about the use of cookies on our site.

By using this website you consent to the use of cookies on MyPPR.no


Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Strobefarm sine nettsteder. Strobefarm AS (org. no. 919139374) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: myppr.no og easyppr.com. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Strobefarm AS. Ta kontakt for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Personopplysninger som behandles

Strobefarm samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:

 • Navn
 • Registreringsmerke på fly
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse
 • Innholdet i PPR-søknaden, inkludert meldinger som sendes via søknad, og meldinger som blir sendt til bruker ved behandling av PPR-søknad.
 • Informasjon om bruk av flyplassen ved rapportering av bevegelser.
 • Hvordan informasjon innhentes?

  Strobefarm AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

  Eksempel på skjema:

 • Registreringsskjema ved opprettelse av bruker.
 • PPR-søknad.
 • Ved påmelding til å motta nyhetsbrev eller blogg på e-post.
 • Formålet med informasjonen som innhentes

 • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å behandle PPR-søknader.
 • For å registrere flybevegelser.
 • For å kunne sende relevant informasjon.
 • For å kunne varsle brukere om operative hendelser.
 • For å kunne utlevere data til relevante myndigheter i henhold til konsesjon for hver enkelt flyplass.
 • Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

  Hvordan lagres informasjonen?

  Informasjon innhentet gjennom skjema på myppr.no og easyppr.com lagres databasen til systemet.

  Hvordan slettes opplysningene?

  Ihht BSL E 1-1 er det i konsesjonen for flyplassen krav om loggføring av all aktivitet ved flyplassen. Loggførte data skal kunne utleveres til Luftfartstilsynet ved forespørsel. Det er derfor ikke mulig å slette opplysningene.

  Utlevering av informasjon til tredjepart?

  Hver enkelt flyplass får utlevert personopplysninger for brukere av plassen. Personopplysningene kan utleveres til Luftfartstilsynet ved forespørsel beskrevet i konsesjonen til hver enkelt flyplass. Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Strobefarm AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Strobefarm.

  Rettigheter

  Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

  Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

  Dersom du mener at Strobefarm AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

  Kontaktinformasjon

  Telefon 909 60 120
  info@myppr.no
  Strobefarm AS, Bjørnlivegen 42, 3917 Porsgrunn

  MyPPR - PPR made simple

  Applying for a PPR has never been simpler - The same goes for handeling the PPR for the airport