Rapportering

Det har i senere tid vært økt fokus på rapportering av antall bevegelser foretatt på flyplassene. Med MyPPR kan du enkelt ta ut rapporter over alle bevegelsene som har forekommet på din flyplass. Det er kun du som flyplassadministrator som kan se disse rapportene.

Vi har lagt til rette for at du kan ta rapporten ut i Excel format slik at du enklere kan filtrere og analysere dataene.

  • Månedlige rapporter
  • Totalt antall månedlige bevegelser
  • Lett sammenlikning med andre perioder


  • MyPPR - PPR på en enkel måte

    Å be om PPR har aldri vært enklere - Det samme gjelder håndtering av PPR-er for flyplassen